Onomastikk

Navnegransking, onomastikk, læren om navn, navnenes opphav og betydning.Begrepet onomastikk kommer fra gresk ὄνομα ónoma, 'navn'.Onomastikk deles inn i tre hovedgrener:antroponymi, læren om personnavntoponymi, læren om stedsnavnbionomi, læren om navn på planter og dyr. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Onomastikk

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 2 kategorier:

  1. Personnavn
  2. Stedsnavn

Inneholder 2 artikler: