Navnegransking, onomastikk, er læren om navn, navnenes opphav og betydning.Begrepet onomastikk kommer fra gresk ὄνομα ónoma, 'navn'.Onomastikk deles inn i tre hovedgrener: antroponymi, læren om personnavn toponymi, læren om stedsnavn bionomi, læren om navn på planter og dyr . Hele artikkelen

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel