Onomastikk

Navnegransking, onomastikk, læren om navn, navnenes opphav og betydning. Begrepet onomastikk kommer fra gresk ὄνομα ónoma, 'navn'. Onomastikk deles inn i tre hovedgrener: antroponymi, læren om personnavn toponymi, læren om stedsnavn bionomi, læren om navn på planter og dyr . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Onomastikk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel