Førenamn høyrer til gruppa personnamn, og er namnet som står fremst i ei namnerekkje, på same måten som nemninga etternamn fortel at det kjem «etterpå» i namnerekkja. I namnerekkja Hulda Garborg er såleis Hulda førenamnet og Garborg etternamnet. Tidlegare vart døypenamn nytta i same tyding, men den nemninga er uheldig av to grunnar. For det første vert namnet gjerne meldt inn til folkeregisteret før ein eventuell dåpsseremoni, og for det andre vert slett ikkje alle born døypte i dag. Hele artikkelen

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel