Personnavn

Personnamn eller fullt namn er namna ein person er kjend eller registrert under. I dei fleste kulturar er dette det same som fødenamnet eller det juridiske namnet. I vestleg kultur har så og seie alle personar minst to namn, førenamn og etternamn, ein del også melllomnamn. Studiet av namn heiter antroponomi, som er ei gren av onomastikken (namnelæra). I alle kulturar vi kjenner til har menneska hatt namn, personnamn. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Gulbrand Alhaug

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 2 kategorier:

  1. Etternavn
  2. Fornavn

Inneholder 1 artikler: