Peder, mannsnavn, nordisk, opprinnelig dansk form av Petrus, se Peter. Navnedag 1. august.