Faktaboks

Kåre Kolberg
Født
24. april 1936, Birkenes
Død
19. august 2014, Holmestrand
Virke
Komponist, organist og musikkskribent
Familie

Foreldre: Rektor Petter Kolberg (1897–1997) og lærer Kamilla Sandal (1896–1991).

Gift med Åsne Strand (30.3.1939–16.11.2013).

Kåre Kolberg
Kåre Kolberg, rundt 1970
Kåre Kolberg
Av /Nasjonalbiblioteket.
Fra Tåkelur-konserten, 1990
Kolberg ønsket å komme publikum i møte for at det ikke skulle bli for stor avstand mellom publikum og samtidsmusikken. Hans metode var ofte å blande stilelementer og ignorere skillelinjer mellom for eksempel kunstmusikk og jazz, og mellom musikk og beslektede kunstarter. På bildet ses Kåre Kolberg i midten sammen med komponistene Alfred Janson (til venstre) og Rolf Wallin (til høyre). Anledningen er Tåkelur-konserten under Verdensmusikkdagene i 1990. Fra venstre bak: Mona Walderhaug, Tone Hulbækmo, Nils Økland, Hege Gabrielsen, Ole-Kristian Andersen og Rune Rebne
Av /Scanpix.

Kåre Kolberg var en norsk komponist og organist. Kolberg var sentral i utviklingen av et modernistisk tonespråk i Norge, samtidig som han var opptatt av at publikum måtte oppleve den nye musikken som tilgjengelig. Kolberg var en av de norske pionerene i elektroakustisk kunst. Han hadde også en sentral rolle i norske musikerorganisasjoner, blant annet gjennom formannsverv i Kunstneraksjonen '74, Ny Musikk og Norsk Komponistforening.

Av viktige komposisjoner kan nevnes vokalverket Plym-Plym (1966), balletten Hakena'nit (1968), jazzverket Jaba 768 (1968) og det elektroakustiske Keiserens nye slips (1973).

Kolberg var kritisk til det han oppfattet som provinsiell og romantisk folklorisme, men ønsket samtidig å komme publikum i møte for at det ikke skulle bli for stor avstand mellom publikum og samtidsmusikken. Dilemmaet der behovet for en moderne musikk kunne føre til utilgjengelighet, uttrykte og drøftet han i både musikk og i tekst, der han argumenterte for genreovergripende uttrykk, også multimedia. Kolberg ble sett som representant for «nyvennlighet».

Utdanning og tidlig karriere

Kolberg var utdannet ved Musikkonservatoriet i Oslo, der han avla høyere kantor- og organisteksamen i 1959. Etter studier ved Universitetet i Oslo ble Kolberg magister i musikkvitenskap i 1963, og i 1966–1969 var han NAVF-stipendiat samtidig som han startet sin yrkeskarriere. I 1961 begynte han som organist i Grorud kirke, en stilling han hadde i flere år. I 1964–1966 var han hjelpelærer ved universitetet, og i 1967–1970 arbeidet han som musikkanmelder i Dagbladet. I en kortere periode var han også musikkonsulent for NRK Fjernsynet.

Organisasjonsarbeid

Fra 1970 deltok Kolberg aktivt i arbeidet med å styrke og ivareta norske komponisters interesser, først som formann for Ny Musikk i 1970–1973, deretter i årene 1974–1976 som formann i samarbeidskomiteen for Kunstneraksjonen '74, og i 1979–1984 som formann i Norsk Komponistforening, der han også var en av initiativtakerne til Notam – Norsk senter for teknologi i musikk og kunst.

Komposisjon

Kåre Kolbergs første komposisjoner er studiearbeider. I motsetning til mange av medstudentene, som komponerte kirkemusikk i en tradisjonell, konservativ og tonal stil, valgte Kolberg å følge de radikale musikalske strømningene som for alvor slo inn over skandinavisk musikkliv i begynnelsen av 1960-årene. Men Kolberg var også kritisk til det han oppfattet som Darmstadt-skolens dogmatiske holdninger til musikkens oppbygging, og han ønsket en aktiv kommunikasjonslinje mellom komponist og tilhører. Komponisten måtte skrive slik at publikum fikk hjelp til å lytte og forstå. Kolbergs metode var å blande stilelementer og ignorere skillelinjer mellom for eksempel kunstmusikk og jazz, og mellom musikk og beslektede kunstarter. Han var også tidlig ute med å ta nye teknologiske virkemidler i bruk.

Både orgelverket Ludus (1962) og gjennombruddsverket Quartetti per archi («Strykekvartett») viser en udogmatisk og ukonvensjonell holdning til de stilistiske virkemidlene. I Quartetti per archi lar Kolberg sitater fra romantisk musikk stå som kontraster til det modernistiske. Søtladne glissando-virkninger utnyttes som formdannende komposisjonsmateriale. I det følgende verket Suoni for kammerorkester får blåserne en virkningsfull og uortodoks behandling. Kolberg ønsket å provosere lytteren ved plutselige og overraskende innslag av virkemidler som inntil da var tabubelagt innen samtidsmusikken.

Plym-Plym (1966) for blandet kor, vokalkvartett og talestemme er en collage- og språkkomposisjon, der sang, språk og fonetiske lyder uten semantisk mening veves inn i hverandre. Stemmeartikulasjon og menneskelige lyder som stemmen kan frembringe for å uttrykke følelser, utnyttes som musikalsk materiale for å få frem det bakenforliggende politiske budskapet. Kolberg bragte denne teknikken videre i det elektroniske verket Agathe (1970), der innspilte stemmebrokker fra Karin Krog ble finurlig satt sammen til forløp som ikke hadde vært realiserbare uten bruk av teknologi til å klippe, lime og overlagre.

Et sentralt verk fra 1960-årene er kirkeballetten Hakena'nit (Den kanaaneiske kvinne) for orgel, slagverk og dans (1968). Også i dette verket skaper Kolberg store kontraster mellom musikalsk anarki og klangkaos, og vare, romantiske fløytetoner

I Jaba 768 (1968) lar Kolberg tre jazzmusikere improvisere på grunnlag av et grafisk partitur. Ved å gå inn i denne musikksjangeren demonstrerte Kolberg sitt ønske om å bryte barrierene mellom sjangrene, noe han også viste i Blow up your dreams (1973).

På tidlig 1970-tall arbeidet Kolberg mye med fjernsyn, teater og multimedia. Tivoli (1974) var den første operaen skapt for det nye fjernsynsmediet i Norge.

Partiturside fra Jaba
Side 7 fra komposisjonen Jaba (1968). Jazzmusikerne skulle improvisere fra dette grafiske partituret.
Partiturside fra Jaba
Av .

Elektroakustiske teknikker

Partiturside fra Keiserens Nye Slips
Kopi av en side fra computerutskriften til Keiserens Nye Slips (1973). Vi ser at Kolberg setter opp en del omhyllingskurver (env) og glissandi, men det finnes i dag ingen kompilator som kan omsette koden hans til styringssignaler for lyd.
Partiturside fra Keiserens Nye Slips
Av .

Kolberg er en av den elektroakustiske musikkens pionerer i Norge, først med tidlige arbeider for radioteateret hos NRK, og deretter med komposisjoner hos Elektronmusikstudion (EMS) i Stockholm og Studio Eksperymentalne i Warszawa. Kolberg arbeidet med collageteknikker der han brukte innspilt lyd slik at rytmer og pulser fikk plass i stykkene, samtidig som lytterne lett kunne kjenne igjen lydmaterialet han hadde brukt. Dette er tydelig i både Agathe, komponert hos EMS i Stockholm, og i stykkene Omgivelser, Nova og Anonymus, som han laget i Warszawa.

I 1973 komponerte Kolberg Norges første stykke computermusikk, Keiserens nye slips, hos EMS. Stykket er rent syntetisk og programmert linje for linje for det analoge lydutstyret i EMS' hybridstudio i det Fortranliknende språket EMS-1. Han bragte med seg oppmerksomheten på tilgjengelighet også inn i computermusikken, og stykkets tittel kan gjerne leses som en ironisk kommentar til datidens utlegninger om teknologiens nye muligheter.

Etter mange års pause fra elektronikken programmerte Kolberg fra sent 1980-tall og frem til 2003 flere stykker, med like tvisynt formspråk som i verkene fra 1960- og 1970-tallet.

Utmerkelser

Kåre Kolberg og Arne Nordheim
I 2002 mottok Kåre Kolberg Arne Nordheims komponistpris på 100 000 kroner under Ultimafestivalen. Bilde fra prisutdelingen
Av /Scanpix.

Verker

Elektroakustisk musikk (et utvalg)

 • Anne, tekst av Paal-Helge Haugen, 1969
 • Agathe, 1970
 • Omgivelser, bestillingsverk fra NRK til fjernsynsproduksjon av Jan Horne, 1970
 • Nova, 1972
 • Anonymus, bestillingsverk til Studio Eksperymentalnes 15-årsjubileum, 1972
 • Keiserens nye slips, 1973
 • Portando, 1987
 • Cercare, 1989
 • Sombre, 1990
 • Vitrage, 1992
 • Amore, 2003

Kammermusikk (et utvalg)

 • Quartetto per archi, 1964
 • Jaba 768 (for jazztrio el. ad lib), 1968
 • Pasticcio (for blokkfløytekvartett), 1976

Orgel (et utvalg)

 • Ludus, 1962

Orkester (et utvalg)

 • Suoni per archi, 1965
 • Bozza per orchestra, 1994

Opera, ballett, scenemusikk og multimedia (et utvalg)

 • Hakena'nit (Den kanaaneiske kvinne), fjernsynsballett for orgel, slagverk og en danser, 1968
 • Tivoli, fjernsynsopera, libretto av P. E. Fosser, basert på Dylan Thomas' After the Fair, 1974

Vokalmusikk (et utvalg)

 • Plym-Plym, for blandet kor, vokalkvartett og speaker, basert på dikt av Stein Mehren, 1966
 • For the time being, for vokalkvartett, 1985

Skrifter

 • Sinfonia giocosa. En undersøkelse av de formskapende faktorer i Klaus Egges symfoni nr. 2, mag. avh. UiO, 1963
 • Men musikklivet lever, i S. Henning (red.): Tanker om norsk kultur, 1965
 • New terms in the theory of music, i Studia Musicologica Norvegica 1, 1968
 • Mot en ny musikk og Ny musikk i en endret verden, i K. Bækkelund (red.): Kunst eller kaos. En antologi, 1969
 • Nødvendigheten, i Prismanytt, september/november, 1988

Innspillinger

Tabellen under gir en komplett oversikt over innspillinger av Kolbergs verk, per 2019.

År Album Selskap/nummer Verk
1968 Svein Finnerud Trio Norsk jazzforum – JF-LP-2 Jaba 768
1972 Kåre Kolberg, Gunnar Sønstevold, Karl Andersen, Maj Sønstevold, Sigurd Berge: Contemporary Music From Norway. Philips ‎– 6507 018 Plym-Plym
1973 Forskjellige artister: Popofoni SLP1421 Blow up your dreams
1977 Bjørn Fongaard, Magne Hegdal, Kåre Kolberg, Ketil Sæverud: Contemporary Music From Norway Philips ‎– 6507.055 Ludus
1980 Kåre Kolberg‎: Contemporary Music From Norway Philips ‎– 6578 113 En blåsekvintett, Ennå er det håp, T’aime, Keiserens nye slips
1984 Geir Henning Braaten: Norwegian Panorama (25 Contemporary Piano Pieces) Norwegian composers – NC 4903 Long Ago
1987 Kåre Kolberg, Royal Philharmonic Orchestra, Christian Eggen, Electric Phoenix Norwegian Composers – NCD 4916 Aria in aria, For the Time Being
1988 Kåre Kolberg Norwegian Composers –NCD-B 4934 Plym-Plym, The woman of Canaan, The emperor's new tie, Pasticcio per flauti dolci
1994 Forskjellige artister: Bestillingsverkene Grieg-Jubileet 1993 GJCD04–5 Alluso for kammerensemble
1995 Norwegian signatures Aurora ACD4984 Alluso
1999 Certainty and doubt Aurora ACD5009 Quartetto per archi, Quartetto per archi 2, Aria in aria, Alluso og Bozza per orchestra
2008 Nordic Voices: D∫åŋki Doŋ Aurora ACD5055 Plym-Plym
2009 Nova (Musikk fra multimediainstallasjonen fra 1972) Prisma CD705 Nova
2011 Omgivelser og Portando Prisma CD714 Omgivelser, Portando
2012 Kåre Kolberg–Electronic Works 1970–1973 Prisma LP002 Nova, Omgivelser, Keiserens nye slips
2014 Attitudes (Dobbelt-CD med elektroakustiske verk) Bolt/NOTAM BR ES14 Anne, Agathe, Omgivelser, Nova, Anonymus, Keiserens nye slips, Sombre, Vitrage, Cercare, Amore

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Skjesol, S.: To strykekvartettar av Kåre Kolberg. Ei fenomenologisk tilnærming, hovedoppg. UiO, 1998

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg