Å programmere en datamaskin kalles å skrive kode eller å kode. Et program kan gjengis som en serie instrukser i et høynivåspråk (kildekode), eller som instrukser i maskinspråk eller maskinkode (dette betegnes som binærkode, objektkode eller eksekverbar kode).