Elektronisk musikk er musikk som er generert av elektronisk apparatur. Lydene kan spilles inn analogt eller digitalt og deretter bearbeides på ulike måter. Fra 1990-tallet har tekniske prosesser med lyd blitt digitalisert, men mye av den elektroniske musikken lages allikevel med analogt utstyr. Elektronisk lyd er vanlig i nær sagt alle medieproduksjoner, og i nye musikkstiler på siden av kunstmusikken brukes nå de samme elektroniske verktøyene. Hele artikkelen