Musikkonservatoriet i Oslo, musikkutdannelsesinstitusjon, opprettet som organistskole 1883 av Ludvig Mathias Lindeman og Peter Lindeman, musikkhøyskole fra 1973, se Norges musikkhøgskole.