Judith Butler, amerikansk filosof og litteraturteoretiker, fra 1993 professor i retorikk og sammenlignende litteratur ved University of California, Berkeley. I sin forskning har hun bl.a. arbeidet med feministisk teori, seksualitetsproblematikk og europeisk filosofi på 1800- og 1900-tallet. Hun ble først kjent med boken Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990), der hun hevder at vi ikke handler på bestemte måter fordi vi føler oss som kvinner eller menn, men at vi tvert imot føler oss som kvinner eller menn fordi vi handler på bestemte måter. Med denne boken og Bodies That Matter (1994) ble hun en eksponent for såkalt queer theory, som analyserer seksualitet som et sett av historisk betingede forhold, strukturer og identiteter. I The Psychic Life of Power (1997) analyserer hun undertrykkelsens mekanismer, og i Excitable Speech (1997) tar hun for seg juridiske konflikter i forbindelse med pornografi.