Kjønnsforskning

Kjønnsforskning, eller kvinne- og kjønnsforskning, er en tverrfaglig vitenskapelig disiplin som analyserer betydningen av kjønn og kjønnsroller i samfunnet. I løpet av 1980-årene ble det etablert sentre for kvinneforskning ved alle de fire universitetene i Norge, og der foregår det både humanistisk, samfunnsvitenskapelig og teknisk-naturvitenskapelig kvinne- og kjønnsforskning. Hele artikkelen

Ny artikkel