Italias samtidshistorie

Italias historie etter 1990 har vært preget av endringer i landets politiske landskap, der nye partier og bevegelser har oppstått. Siden 2013 har Italia også vært sterkt påvirket av flyktningkrisen i Middelhavet, der flyktninger og papirløse har kommet fra Asia og Afrika til Italia.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Lima

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 90 artikler: