Istinden er et fjell som ligger mellom Signaldalen og Tamokdalen, på grensen mellom Balsfjord og Storfjord kommuner, Troms; 1399 meter over havet. Fjellet har en liten snøbre på østsiden.