Tromsø landdistrikt, tidligere kommune i Troms, opprettet 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. I 1860 ble kommunen delt i henholdsvis Balsfjord og Tromsøysund kommuner. Tromsø landdistrikt hadde snaut 6000 innbyggere før denne delingen.