Balsfjord

Balsfjord er en kommune i Troms fylke. Den omfatter landet på begge sider av Balsfjorden, herunder storparten av Malangshalvøya (mellom Malangen og Balsfjorden) og strekker seg omtrent 25 km fra fjordbotnen mot sørøst inn i landet, nesten til svenskegrensen. I sør og sørøst omfatter kommunen blant annet Sagelvas dalføre, likeledes Langdalen med E 6 i sør, Nordkjoselvas dalføre med Balsfjordeidet (også med E 6) og Tamokdalen i sørøst, likeledes fjelltraktene omkring.Balsfjord ble opprettet som kommune i 1860 ved utskillelse fra Tromsø landdistrikt (Tromsøysund); kommunen hadde 3213 innbyggere ved opprettelsen. Hele artikkelen

Ny artikkel