Balsfjord kommune er en kommune i Troms fylke. Den omfatter landet på begge sider av Balsfjorden, herunder storparten av Malangshalvøya (mellom Malangen og Balsfjorden) og strekker seg omtrent 25 kilometer fra fjordbotnen mot sørøst inn i landet, nesten til svenskegrensen. I sør og sørøst omfatter kommunen blant annet Sagelvas dalføre, likeledes Langdalen med E6 i sør, Nordkjoselvas dalføre med Balsfjordeidet (også med E6) og Tamokdalen i sørøst og fjelltraktene omkring. Hele artikkelen

Ny artikkel