Malangen, sogn og tidligere kommune i Troms, på østsiden av fjorden Malangen. Malangen ble opprettet som kommune 1871 ved utskilling fra Tromsøysund. Kommunen ble med unntak av området vest for Aursfjorden 1964 del av Balsfjord kommune; sistnevnte område gikk til Målselv. Den tidligere kommunen utgjorde 372 km2 og hadde ved nedleggingen 2058 innbyggere.