Bogtre, den del av hestens seletøy som sitter på hver side av halsen og som danner feste for remverket. Var i eldre tider ofte utstyrt med skurd eller maling.