Domstoler

Domstol, institusjon som har myndighet til å treffe avgjørelser i rettssaker. En domstol kan ha en eller flere dommere. Ifølge maktfordelingsprinsippet er domstolene den tredje statsmakt, ved siden av den utøvende makt, som er statsoverhodet og regjeringen, og den lovgivende og bevilgende makt, som er nasjonalforsamlingen.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Gisle

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 32 artikler: