Rettsvesenet i Norge, det vil si domstolene, er en del av det offentlige styringssystemet i Norge, se Norges politiske system. De alminnelige domstolene er delt i tre nivåer: tingrettene lagmannsrettene Høyesterett Avgjørelser på ett nivå kan ankes til neste nivå, men det at man anker betyr ikke at saken automatisk blir prøvd for et nytt nivå. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Rettsvesen

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt