Trygderetten, et uavhengig ankeorgan for NAVs vedtak etter folketrygdloven, og for andre offentlige pensjons- og trygdeordninger.

Trygderetten ble etablert ved lov om anke til Trygderetten av 16. desember 1966; administrativt hører den under Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Ankesystemet er ellers beskrevet i folketrygdloven av 28. februar 1997 kap. 21.

Formannen, varaformannen og minst ett annet medlem skal fylle vilkårene for å være høyesterettsdommer, minst ett medlem skal være lege og minst ett medlem skal ha kyndighet i attføring. I visse saker vil også legmenn ta del ved rettens behandling av de enkelte ankesaker.

NAV-kontorenes og hjelpemiddelsentralens vedtak kan påklages til NAVs klage/ankeenhet i hvert fylke. Vedtak i klagesaker og vedtak som ikke kan påklages som over, kan ankes inn for Trygderetten. Først når en sak eventuelt også er avslått i Trygderetten, er det mulig å gå videre i det ordinære rettssystemet.

Se også folketrygden (De trygdedes rettigheter).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.