To-instansreformen er en reform innen straffeprosessen som trådte i kraft 1. august 1995 og som innebar at alle straffesaker skal behandles i tingretten og deretter eventuelt kunne ankes til lagmannsretten.

Tidligere startet de alvorlige sakene i lagmannsretten. Ettersom Høyesterett ikke kan vurdere skyldspørsmålets faktiske side i straffesaker, fikk bare én instans da foretatt bevisbedømmelse i disse sakene.

Reformen medførte at norsk prosess i større grad kom i samsvar med minstekravene i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), der Artikkel 14 (5) krever at enhver som domfelles skal ha adgang til å få overprøvet fellelsen i minst én instans.

Norge har fortsatt forbeholdt seg ikke å følge menneskerettighetenes krav i saker der en tiltalt først er frifunnet, men så domfelles i lagmannsretten i saker om anke over bevisvurderingen. I disse sakene får den tiltalte ikke overprøvet fellelsen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg