Efraín Ríos Montt, guatemalansk militær og politiker. Presidentkandidat for kristelig-demokratene 1974. Tok makten ved et kupp 1982 og gjennomførte en svært undertrykkende politikk overfor indianerbefolkningen. Avsatt ved et nytt kupp 1983. Prøvde å stille til valg i 1990, men ble nektet. Stilte på nytt til valg i 2003, men nådde ikke opp. Da Montt hadde gått ut av kongressen for å kunne delta i presidentvalget, mistet han sin parlamentariske immunitet og kunne dermed stilles for retten. Det er familier etter ofre fra borgerkrigen (1960–96) som har anmeldt ham for folkemord. I mai 2004 ble han satt i husarrest og fikk utreiseforbud.