Guatemalas historie som selvstendig stat strekker seg over knappe 200 år. Til gjengjeld har dette vært en konfliktfylt og ofte blodig historie som inkluderer en brutal borgerkrig på 1980-tallet. Før 1821 var landet en del av et europeisk imperium. Før 1521 utgjorde området sentrum for mayakulturen, som er en av menneskehetens eldste statsdannende tradisjoner. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel