Guatemalas historie

Guatemala er ved siden av Honduras og Yucatán det opprinnelige hjemsted for mayakulturen, en kultur som stort sett var gått til grunne før den europeiske invasjonen. Jordbruk har vært drevet helt siden 7000 f.Kr., og bysamfunn har eksistert siden begynnelsen av vår tidsregning. Flere ruinbyer, spesielt i provinsen Petén, vitner om meget høyt utviklede kulturer. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Stener Ekern

Universitetet i Oslo

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Guatemalas samtidshistorie

Inneholder 2 artikler: