Guatemalas historie

Guatemalas historie som selvstendig stat strekker seg over knappe 200 år. Til gjengjeld har dette vært en konfliktfylt og ofte blodig historie som inkluderer en brutal borgerkrig på 1980-tallet. Før 1821 var landet en del av et europeisk imperium. Før 1521 utgjorde området sentrum for mayakulturen, som er en av menneskehetens eldste statsdannende tradisjoner. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel