Kanalsonen, landområde i Panama, omkring Panamakanalen. Overtatt av USA 1903. 1979–99 formelt en del av Panama, men USA hadde ansvaret for selve kanalen og militære installasjoner. Overtatt av Panama fra 2000.