Begravelse på statens bekostning, en æresbevisning som tildeles av regjeringen. Det er ikke faste regler for hvem som begraves på statens bekostning; regjeringen fatter vedtak i hvert enkelt tilfelle. Æresbevisningen tildeles bl.a. fremtredende politikere, embetsmenn og kunstnere.