Det gamle testamentet er den kristne betegnelsen for Den hebraiske bibelen, en kanonisk (hellig) skrift for jødedommen og kristendommen. Den jødiske betegnelsen er Tanakh. Betegnelsen Det gamle testamentet er kristen og forutsetter at det finnes et «nytt» testamente – Det nye testamentet. Ordet testamente kommer av testamentum som er den kirkelatinske gjengivelsen av det greske diatheke (hebraisk berit, 'pakt, forbund'). Hele artikkelen

Ny artikkel