Biblia pauperum, de fattiges bibel, vanlig navn på en bok som fra 1200-tallet av har hatt stor utbredelse. I boken finnes bilder fra Bibelen forsynt med korte forklaringer og bibelsitat, vanligvis på latin. Biblia pauperum danner et motstykke til de rike legfolks og kirkenes innholdsrike og praktfullt utstyrte bønnebøker (livres d'heures). Bildene er enkle pennetegninger, ofte fine tresnitt, som gjengir Jesu liv med gammeltestamentlige bilder og profetord på samme side. Mange av bildene er portretter. Den kjennes fra 1200-tallet i håndskrifter og finnes trykt i tresnitt før den egentlige boktrykkerkunst ble oppfunnet (se blokkbøker). Før reformasjonen var Biblia pauperum et viktig grunnlag for prekentekstene. Den har også spilt stor rolle for motivvalg i middelalderens kirkekunst.