Bøker i Det gamle testamentet

Fagansvarlig

Gunnar Magnus Eidsvåg

Universitetet i Stavanger

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 38 artikler:

O

  1. Obadja