Septuaginta

Et fragment av et stykke papyrus med tekst fra Septuaginta, salme 88, vers 4-8. Teksten er fra Egypt og er datert til en gang mellom 30 fvt. og år 640.

The Duke Papyrus Archive.

Septuaginta er den eldste greske oversettelsen av Det gamle testamentet/Den hebraiske bibelen, og et av de eldste oversettelsesverker overhodet.

Faktaboks

uttale:
septuagˈinta
etymologi:
latin ‘sytti’

Septuaginta oppstod blant hellenistiske jøder i Alexandria som i mindre grad forstod hebraisk. Ifølge det legendariske Aristeasbrevet var det den egyptiske kongen Ptolemaios 2 Filadelfos (285–246 f.Kr.) som stod bak. Han skal ha hentet 72 jødiske lærde fra Jerusalem for å gjøre oversettelsesarbeidet. Oversettelsen ble derfor, med en avrunding av tallet 72, kalt Septuaginta, som betyr sytti.

Den eldste av skriftene er oversettelsen av Mosebøkene fra det tredje århundret f.Kr. Profetbøkene ble oversatt rundt midten av det andre århundret f.Kr. og Salmenes bok ble ferdig tidlig i det første århundret f.Kr. De siste bøkene i Den hebraiske bibelen som ble oversatt til gresk, mot slutten av det første århundret e.Kr., var Forkynneren, Klagesangene, Ruts bok og Høysangen. De tre siste ble oversatt i Judea eller Galilea. Septuaginta er dermed en samling av oversettelser fra ulike tider og miljøer, ett skrift kan være relativt ordrett oversatt, et annet mer fritt og dynamisk.

Det finnes tre store Septuaginta-kodekser (innbundne bøker) fra rundt år 400: Sinaiticus, Vaticanus og Alexandrinus. Det er litt variasjon i rekkefølgen og i hvilke skrifter de har med, og et skrift som det apokryfe Tobit finnes både i en kortere og en lengre utgave. For noen gammeltestamentlige bøker, slik som Jeremia og Esekiel, reflekterer Septuaginta en kortere og tidligere hebraisk utgave av det aktuelle skriftet. Det hender også at Septuaginta har bevart enkeltvers som har falt ut i den hebraiske standardteksten.

Septuaginta, som også innbefatter apokryfene, var høyt ansett; den ble brukt ved synagogetjenesten utenfor Palestina og siteres i Det nye testamentet, som språklig er sterkt påvirket av Septuaginta. Den ortodokse kirke bruker Septuaginta som sin kanoniske versjon av Det gamle testamentet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Ole Gustav Olsen

Hvorfor bruke ordet palestine når Israel er rette navn å bruke? Å omtale det som Jødeland kan aksepteres nå det blir brukt i positivt omtale.

svarte Terje Stordalen

Her spør du om noe som mange sikkert lurer på, og som i hvert fall har opptatt mange forskere. La meg forsøke å svare litt utførlig: Det er faktisk svært vanskelig å finne et navn på dette landområdet som både er allment akseptert og historisk korrekt. "Israel" betegnet opprinnelig et hebraisk-talende kongedømme med hovedstad i Samaria – storesøster til den andre hebraisk-talende staten Juda. Landet Israel ble erobret av assyrerne most slutten av 700-tallet fvt., mens Juda falt for den babylonske hæren i 587 fvt. Under perserriket ble det område som før het Juda til provinsen Judea, og navnet "Israel" ble primært et navn på det etniske og religiøse fellesskapet som formidlet arven fra det gamle Israel og Juda. Da papirutgaven av SNL gikk i trykken (og altså: da denne artikkelen ble skrevet), var det vanlig å kalle landområdet Palestina. I dag ville det kanskje være mer vanlig blant vitenskapsfolk å kalle det “den sørlige Levant”. Men ingen av disse navnene klinger særlig godt. Og “Israel” er altså heller ikke noe godt alternativ: 1) det var ikke navnet på området i den tiden denne artikkelen handler om, og 2) det området som i dag heter Israel, dekker ikke hele det området som artikkelforfatteren omtaler som Palestina.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg