Biblisistisk, som gjelder eller er preget av biblisisme.