Husdyravl

Avl er utvalg og paring av husdyr for å forbedre husdyras egenskaper i etterfølgende generasjoner. Avlsarbeidet omfatter også planlegging, analyser, registrering og lignende som skal til for å lykkes med å forbedre husdyras egenskaper. Hos husdyr som skal gi produkter som kjøtt, melk og egg er målene for avlen hovedsakelig bedre produksjonsegenskaper. Hele artikkelen