Fenotypetest, i husdyravlen test av individene selv i motsetning til avkomsgransking, avstamningsseleksjon, søskeninformasjon osv. Kan testes i felten hos bøndene eller på spesielle testingsstasjoner. Se husdyravl.