Landrase, generell betegnelse for husdyrraser som er lite foredlet og spesialisert (motsatt: kulturraser); også knyttet til spesialiserte, foredlede raser hvor opphavet er landrase, f.eks. norsk, dansk og svensk landrase (svin) og finsk landrase (fruktbar sauerase).