Renavl, avlsmetode med paring av dyr (eller andre organismer) fra samme rene rase. I genetikken (arvelighetslæren) kalles en rase «ren» hvis den består av homozygote individer med samme genotype. En ren rase i denne forstand forekommer imidlertid knapt i praktisk avlsarbeid, og slett ikke i dyreavl. I husdyrforedlingen vil derfor renavl ikke bety paring av raserene dyr, snarere paring av stambokførte dyr av samme stamme. Se også husdyr (avl og avlstiltak).