Produksjonsegenskaper, egenskapene hos husdyrene våre som i dag er grunnlaget for avlsarbeidet. Husdyrenes produksjonsegenskaper er melkeproduksjon, tilvekst, fôrutnyttelse, eggmengde, slaktesammensetning, slakte- og kjøttkvalitet osv. Det avles intensivt for disse egenskapene i alle moderne husdyrraser i Norge og resten av verden. Tidligere var det vanligere å avle på eksteriøre trekk som type, farge og avtegn, egenskaper en i dag først og fremst vektlegger i hundeavlen og til dels hesteavlen.