Avkomsgransking, avlstiltak i husdyravlen, hvor hanndyr først og fremst gjennom kunstig sædoverføring får store avkomsgrupper som danner grunnlaget for å beregne hanndyrenes avlsverdi, dvs. verdi i avlen. Avkomsgransking er et spesielt viktig tiltak i storfeavlen for kjønnsbegrensede egenskaper som melkeproduksjon.