Avlsverdi, verdien av et dyrs gener, brukes i moderne husdyravl for å rangere potensielle avlsdyr. Avlsverdien beregnes utfra opplysninger om dyret selv og dets slektninger ved bruk av avansert statistisk verktøy.