Utvalg av husdyr etter deres farge, avtegn og andre ytre kjennetegn. Typisk for husdyravlen i siste halvdel av 1800-tallet, da man fikk utviklingen av mange husdyrraser hvor alle dyrene innen rasen skulle se helt like ut. Dette i motsetning til moderne husdyravl, hvor ulik produksjon og ulike produkter skiller rasene, og en rase kan ha variasjon i slike ytre kjennetegn.