Bruksegenskaper, egenskaper på husdyr som uttrykker dyrenes bruksverdi, f.eks. jur, spener, kropp, ben, holdbarhet og helse, i motsetning til produksjonsegenskaper som melkeproduksjon, tilvekst, slaktesammensetning, eggmengde osv.