Avdrått, produkt, avkastning av husdyrholdet, brukes særlig om utbyttet av melkeproduksjonen, vesentlig knyttet til produksjonen per dyr, f.eks. årsavdråtten til ei ku.