Gjennomkrysning, krysningsmetode i husdyravlen når man skal føre inn en ny rase. Går ut på å krysse hanndyr fra ny rase med hunndyr av eksisterende rase i flere generasjoner etter hverandre til man har fått den nye rasen så godt som ren.