Bruksdyrkryssing, det å pare sammen dyr av ulike raser for å oppnå kryssingsfrodighet (heterosis), men krysningen brukes ikke videre som avlsdyr.