Avkastningskontroll, tidligere mye brukt metode i husdyrbruket for å finne ut hvilken evne avlsdyrene har til å gi avkom som vokser raskt, gir høy produksjon av melk, kjøtt, egg osv. Avkom etter hanndyrene i avlen ble samlet på kontrollstasjoner. Nå er avkastningskontroll erstattet av testingsstasjoner eller registreringer ute på de mange gårdsbrukene (husdyrkontroll).