Kulturrase, sterkt spesialisert husdyrrase som er foredlet gjennom systematisk avlsarbeid, og som er avlet for spesielle produksjonsformål, f.eks. storferasene som stort sett er spesialisert i melkefe og kjøttfe.