Avlsdyr, individ som velges ut som foreldredyr til formering gjennom rasjonell avl. Til avlsdyr velger man individer som utmerker seg ved den egenskap man ønsker ytterligere utviklet hos avkommet, f.eks. melkeevne, tilvekst, fôrutnyttelse, produktkvalitet, helse, eksteriør osv. Egenskapene kan være målt på dyret selv eller på dets slektninger (søsken, avkom, foreldre).