Eksteriørbedømmelse av dyr, vurdering av dyrets kroppsbygning så vel i detalj som i sin helhet; foregår på husdyrutstillinger.