Feltdata, i husdyrproduksjonene informasjon om ytelse, tilvekst osv. som er samlet inn fra produsentenes besetninger gjennom husdyrkontroll (kukontroll, sauekontroll, geitekontroll, purkekontroll osv.). Viktig grunnlag i avlsarbeidet med norske husdyr.