Fremvisning av husdyr, oftest i forbindelse med utstillinger og dømming. Brukes også ved veterinærundersøkelser, der man ønsker å se på dyret, mens det beveger seg sammen med en som leier det.