Bruksdyr, dyr som i motsetning til avlsdyr bare holdes på grunn av sin verdi som arbeids-, melke- eller slaktedyr. Bruksdyr produserer ikke avkom til avl.