Hybridavl, den delen av krysningsavlen som tar sikte på å utnytte krysningsfrodigheten (heterosis) man får ved å pare sammen ubeslektede husdyrraser eller -linjer. Utnyttes særlig i svine- og fjærfeavlen.