Kåring, utvelgelse av hanndyr til avlsdyr i husdyrbruket innen saue-, geite- og hesteavlen. Bare hanndyr som er kåret, er godkjent for avlsbruk. Drives av avlsorganisasjonen for sau og geit. I hesteavlen hadde man tidligere lov om tvungen kåring av avlshingster. Den er etterfulgt av EØS-reglementet som regulerer hingstebruken og slår fast at bare renraset hingst som er avlsgodkjent, får brukes til paring av hoppe av samme rase. Reglementet forvaltes av Statens landbruksforvaltning.